Thema avond: The Deep South

Online bingoIn maart wordt er weer een thema avond georganiseerd door de AVRUG. Het thema van deze avond is het zuiden van de Verenigde Staten.

Deze staten worden gekenmerkt door een overeenkomstige cultuur die is ontstaan na de Amerikaanse burgeroorlog, toen enkele staten in het zuiden zich afzonderde van het noorden. Deze afzondering heeft geresulteerd in een overeenkomstige cultuur in deze staten.

Er zijn echter ook andere oorzaken aan te wijzen. Een belangrijke oorzaak is natuurlijk het klimaat. In deze staten is het warm. Warmte heeft een invloed op de dagelijkse bezigheden en de manier waarop mensen hun dag indelen.

Een andere oorzaak ligt in de economie in deze staten. In de 19e eeuw, en daarvoor, werd de economie van deze staten in belangrijke mate bepaald door plantages. Op deze plantages werden veel slaven te werk geteld. Financieel gezien was dit noodzakelijk. Het werk op bijvoorbeeld katoenplantages was erg arbeidsintensief. Zonder de slaven zouden de plantagehouders een loon moeten uitkeren. Dit zou een enorm prijseffect hebben op de prijs van katoen. Door de slaven was het mogelijk dat de landbouw floreerde en de plantage eigenaren zeer rijk werden. Of in andere woorden: over de ruggen van de slaven heen werden de plantage eigenaren zeer rijk.

Zoals u weet: degene met geld heeft de macht. De plantage eigenaren wilde deze manier van inkomsten niet opgeven. Natuurlijk niet. Hun standpunt t.o.v. slaven was een belangrijke reden dat de burgeroorlog in de Verenigde Staten ontstond.

De ietwat geïsoleerde positie van The Deep South (door de burgeroorlog en de geografische ligging) ontwikkelde dit deel van de Verenigde Staten zich op een andere manier. Ze hebben een opvallende andere keuken. Ook is, wellicht door het klimaat, de economie opvallend zwak. De plantages waren rijk, maar daarna zijn er weinig industrieën tot ontwikkeling gekomen. Dit deel van de Verenigde Staten is hierdoor momenteel erg achtergesteld. Het kent relatief veel arme families, hoge werkloosheid, een hoog aantal alcoholverslaafden, enzovoort.

Opvallend is ook de positie van Florida. Geografisch gezien behoort Florida tot de Deep South. Door de landschappelijke kenmerken is Florida pas veel later tot ontwikkeling gekomen. Het moerassig gebied van Florida was tot in de twintigste eeuw een erg onaantrekkelijk gebied om te leven. Eigenlijk kwam Florida pas echt in ontwikkeling toen het populair werd als warm woongebied voor de Amerikanen uit het noorden van de Verenigde Staten. Toen werd Florida als het ware ‘The Sunshine State’.

De geschiedenis geeft ons verklaringen voor de manier waarop The Deep South zich heeft ontwikkeld tot wat het nu is. Het is nog steeds een deel van de Verenigde Staten waar racisme heerst, armoede, achterstand en een onderscheidende cultuur.

Florida heeft zich weten los te wringen van dit stigma. Florida, en dan met name de stad Miami in het zuiden van Florida, is juist vooruitstrevend, populair en rijk. Met name in Miami kan men wel anders zijn en zijn de mensen een stuk toleranter. Miami, echter, is net klein Latijns Amerika. De cultuur hier lijkt absoluut niet op de cultuur van The Deep South.

We zullen dit verder bespreken op de thema avond ‘The Deep South’. U bent allen van harte welkom.